Obiective

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului

OS1 – Înființarea și funcționarea a 195 de firme de exercițiu ce vor fi înscrise la centrala ROCT
OS2 – Dezvoltarea de competențe antreprenoriale și abilități cheie pentru 975 de elevi prin participarea la activitățile desfășurate în firmele de exercițiu înființate în cadrul proiectului
OS3 – Sprijinirea a 975 de elevi în vederea derulării de activități în firmele de exercițiu prin acordarea de subvenții
OS4 – Consilierea și orientarea profesională a celor 975 de elevi pentru facilitarea tranziției de la școală la viața active și îndrumarea în carieră
OS5 – Derularea unei campanii de informare și conștientizare a opiniei publice privind contribuția derulării de stagii de practică de către elevi în firme de exercițiu dar și contactul cu mediul de afaceri pentru devoltarea competențelor profesionale ale acestora.
OS6 – Organizarea și desfășurarea a 2 workshop-uri cu tema ,, Dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale ale elevilor participanți în proiect în fiecare dintre cele două regiuni de implementare.
OS7 -Crearea a 4 centre Pilot pentru operarea cu firmele de exercițiu într-un liceu din regiunile București – Ilfov și Sud – Vest Oltenia, pentru schimb de experiență și bune practici.
OS8 – Organizarea unui târg interregional “Firme de exercițiu ale tinerilor antreprenori din regiunile București – Ilfov și Sud Vest -Oltenia”.
OS9 – Stabilirea a 30 de parteneriate cu organizații din mediul de afaceri pentru derularea de acțiuni comune prin care elevii să participe la activități cu caracter practic și aplicativ
OS10 – Realizarea și implementarea unei platforme colaborative interregionale.

Postări recente

Categorii